samen slim bedacht

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis.

Double-web-2

Wilhelmina Kinderziekenhuis

“Optimalisatie van
beschikbare capaciteit
van het OK-centrum”

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is een hoog gespecialiseerd ziekenhuis in kinderzorg en heeft een regionale functie in de zorg voor vrouwen met verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap. Obstetrie is hierdoor een relatief groot specialisme binnen het WKZ waarbij toegang tot de OK gegarandeerd moet worden in het geval van een (spoed)keizersnede.

Eind 2014 start het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie met de eerste behandelingen in het WKZ. Het PMC krijgt haar eigen verpleegafdeling en voert haar operaties uit op het WKZ OK-complex. Het PMC verwacht sterk te groeien en daarmee ontstaat een forse vraag naar OK-capaciteit.

verantwoordelijke persoon binnen rhythm

Nikky Kortbeek

vragen over deze vacature

Arnold Reusken, Manager Bedrijfsvoering van de Divisie Vitale Functies van het UMC Utrecht, is verantwoordelijk voor het OK-centrum van het WKZ. Hij is bekend met de kennis en aanpak van de onderzoeksgroep CHOIR van de Universiteit Twente en haar spin-off Rhythm. Hij vraagt Rhythm om een gedegen kwantitatieve analyse ter ondersteuning van de besluitvorming rondom het benodigde aantal OK’s en de bijbehorende capaciteitsplanning uit te voeren.

aanpak

Als eerste wordt er een team samengesteld, bestaande uit medewerkers bedrijfsvoering, medische staf, ondersteunende staf en zorglogistieke experts van Rhythm. Het team stelt verschillende alternatieven voor de capaciteitsplanning op, zoals uitbreiding van de OK-capaciteit door nieuwbouw, hanteren van ruimere openingstijden, anders indelen van spoed-OK’s en het verplaatsen van bepaalde ingrepen naar het UMCU OK-complex. 

De expliciete rol van Rhythm in dit proces is het doorrekenen van deze alternatieven. Ter voorbereiding op deze analyse, brengt het team gezamenlijk de karakteristieken van verschillende OK’s, specialismen, spoedingrepen, benuttingscijfers en planprocedures in kaart. Rhythm voert hierbij een statistische analyse uit van de patiëntenstromen.

Het resultaat van deze analyses is een gedetailleerd inzicht in de karakteristieken van de OK-capaciteit en de patiëntstromen van het WKZ. Met behulp van deze karakteristieken kan het gebruik van de OK’s waarheidsgetrouw gemodelleerd worden in een simulatieprogramma van de onderzoeksgroep CHOIR. CHOIR heeft dit realistische model binnen meerdere wetenschappelijke projecten ontwikkeld.

resultaat

De uitgevoerde analyse helpt het WKZ de alternatieven af te wegen voor de inpassing van het PMC in het OK-complex. Het WKZ besluit om de OK-capaciteit uit te breiden middels nieuwbouw. Daarnaast heeft de analyse aangetoond dat het grote aantal spoedkeizersneden een geoormerkte spoed-OK voor Obstetrie noodzakelijk maakt om goede patiëntenzorg te waarborgen.

conclusie

Rhythm’s uitgebreide analyse van de opgestelde alternatieven biedt een gedetailleerd inzicht in de capaciteitsplanning van het OK-complex. Met de grondige aanpak en de realistische analyse door het team wordt de oplossing breed gedragen door bedrijfsvoerend- en medisch management.