samen slim bedacht

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis.

wie zijn wij?

Rhythm is een initiatief van de onderzoeksgroep CHOIR, Centre for Healthcare Operations Improvement and Research van de Universiteit Twente, en ORTEC, de in optimalisatie gespecialiseerde leverancier van adviesdiensten en software.

De onderzoeksgroep CHOIR beantwoordt complexe logistieke vraagstukken van zorginstellingen. Dit doen zij door het ontwikkelen van kennis en methoden voor optimalisatie van zorglogistiek. Met de toename van kennis op het gebied van zorglogistiek stijgt ook de vraag van zorginstellingen naar het toepassen van de ontwikkelde methoden in de praktijk. Vanuit deze toenemende vraag is in samenwerking met ORTEC de organisatie Rhythm opgericht. Rhythm maakt opgedane kennis op gebied van zorglogistiek breder toegankelijk en begeleidt zorgaanbieders in het verbeteren van hun capaciteitsmanagement.

 

Wat willen we bereiken?

“Zorgverlening vraagt om slim zijn in wat je doet en hoe je het doet.” Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt om zowel voortgaande innovatie op medische- en zorginhoudelijke aspecten als op continue verbetering van processen. Met de continue ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening ontstaat er een groeiende beschikbaarheid aan patiëntgegevens en bedrijfsinformatie, toenemende rekenkracht en een dieper begrip van besturing (planning en control van dienstverlening). Dit maakt dat organisaties kunnen profiteren van de meest recente ontwikkelingen in analyse en optimalisatie. Kwantitatieve technieken zijn essentieel voor zorginstellingen om te innoveren en te excelleren. Zorginstellingen die succesvol zijn, weten kwantitatieve inzichten te vertalen naar daadwerkelijke duurzame verbeteringen van dienstverlening in de dagelijkse praktijk. Rhythm wil dé partner van zorginstellingen zijn met wie ze hun besturing (planning en control) van dienstverleningsprocessen innoveren en optimaliseren. Rhythm werkt op het gebied van zorglogistiek op unieke wijze samen met haar partners CHOIR en ORTEC. Deze samenwerking maakt het mogelijk om recent ontwikkelde kennis over Healthcare Operations Management naar de dagelijkse praktijk te brengen, en te incorporeren in software die capaciteitsmanagement en operationele planning ondersteunt. Hierdoor kan betere en snellere zorg aan patiënten geleverd worden, tegen lagere kosten.